Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Modus Arkitekter leverer arkitekttjenester av høy kvallitet hvor vi setter fokus på god design, arealeffektive planløsninger og kundetilfredshet - vi jobber hardt for å innfri kundenes ønsker og forhåpninger.

Vi sitter i kontorfellesskap med 15 kreative arkitekter med lang erfaring fra byggebransjen. Som gruppe har vi et effektivt innarbeidet samarbeid med stor kapasitet, der vi påtar oss store prosjekter med krevende fremdrift og høy teknisk kompleksitet.

Lang erfaring fra ulike arkitektkontor i Norge har gitt oss kunnskap om både store og små prosjekter med varierende vanskelighetsgrad. Vi tilbyr et stort utvalg av arkitekttjenester og har mange store referansekunder bak oss. Modus Arkitekter jobber for å holde seg blant de beste og mest innovative arkitektkontorene innen bolig, kontor og næringsbygg. Modus Arkitekter er et BIM basert arkitektkontor som 3D modellerer prosjektene og tar tegninger direkte fra 3D modellen. Våre virtuelle 3D modeller gir kunden mulighet til å bevege seg rundt i bygget og vurdere løsninger i alle prosjektets faser. Med 3D prosjektering økes kvaliteten, samtidig som man reduserer avvik i tegningsunderlaget. Med en slik arbeidsprosess kan man utføre kollisjonskontroll med andre 3D-prosjekterende aktører.

Som en av de store entreprenørselskapene i Norge sier:
”Det er billigere å finne feilene i bits and bytes enn i stål og betong.”
Dette har vi flere gjennomførte prosjekter som viser.

Miljøarkitektur.
Med naturen som den beste læremester, med sitt liv, sine former, materialer, teksturer, farger og variasjoner, henter vi inspirasjon direkte fra naturen selv. Vi streber etter å skape arkitektonisk bærekraftige bygg med gode energisparende løsninger og et helsevennlig innemiljø. Dette kan vi gjøre med bruk av: gode ventilasjonsløsninger, lavemitterende materialer, økt u-verdi i bygningsdeler, gjenbruk av forbruksvarme for reduserte strøm og vedlikeholdskostnader og et økologisk og naturlig design. Formgivingen kan bygge på "from cradle to cradle" prinsippet hvor materialer og prosesser blir sett på som et økologiske system for gjenbruk helt fra materialproduksjon, transport og selve byggingen til riving og resirkulering av byggeavfall og byggematerialer.
Derfor er BIM og økologisk prosjektering noen av våre satsningsområder.

I tillegg utarbeider vi en oversiktlig og rask byggesak, så vi i stor grad kan forutsi tilbakemeldingen fra berørte myndigheter og kommunen. For å gjøre dette har vi utarbeidet et godt kontrollsikringssystem med kontrolldokumenter, sjekklister, tegnings og distribusjonslister og arkiveringsrutiner av tegninger, søknader og dokumenter i byggesaken

Modus Arkitekter sikrer ditt prosjekt i gjennomføringen fra idefasen til ferdig bygg, ved å dyrke frem et godt arbeidsmiljø og samhold mellom medarbeiderne. Dermed dyrker vi frem et kreativt og lekent vekstmiljø som grunnlag for gode ideer til merverdi for våre kunder og samarbeidspartnere.

Prosjektering:

 

Byggesak:

Modus arkitekter - ansvarsrett arkitekt

 

Byggesaksformer og kommunens behandlingstider:

 • Anmodning om forhåndskonferanse. 2 uker.
 • Nabovarsling. 2uker
 • Byggesak over disk. behandles direkte.
 • (Melding). 3 uker
 • Søknad om enkle tiltak. 3 uker
 • Søknad om rammetillatelse. 12 uker
 • Søknad om igangsettingstillatelse. 3 uker
 • Anmodning om ferdigattest. 3 uker
 • Anmodning om brukstillatelse. 3 uker
 • Søknad om dispensasjon. Ikke fastsatt behandlingstid
 • Klage til fylkesmannen. Ikke fastsatt behandlingstid
 • Byantikvaren
 • Vann- og avløpsetaten