Ås Sentrum

Adresse

Ås sentrum Moerveien 2 til 4 1430 Ås Bygg A til C

Byggherre

Langefjeld i samarbeid med Link Signatur as

Areal

17.000m2 12butikker og 67 leiligheter

Byggeår

Ferdig Bygget

Beskrivelse av prosjektet

Ås Sentrum Bolig og næringsbygg

Prosjektet er utformet med tanke på å skape en kvartalsbebyggelse med en sentrumsrelatert funksjonsblanding, et ”inviterende” handelssenter og ”urbane” boliger.
Resultatet er en moderne og konsentrert bebyggelsesstruktur med et tilgjengelig handelssenter og et sammensatt boligtilbud. Det er høy kvalitet på felles uteareal, god tilgjengelighet for øvrig og hovedsaklig innendørs parkeringsplasser. Kvartalet er sentralt plassert i den østre delen av Ås sentrum mellom Rådhuset og jernbanestasjonen, med kort gangavstand til en rekke servicetilbud og til kollektivtransport samt taxiholdeplass.

Hovedkonsept
Prosjektets bærende ide er å bygge ny forretnings- og boligbebyggelse med tilhørende anlegg
som knyttes opp mot eksisterende bebyggelse (som skal beholdes) på en slik måte at det dannes et sammenhengende og urbant kvartal i Ås sentrum øst, innenfor felt D i gjeldende reguleringsplan.

Bebyggelsen

Den nye bebyggelsen består av et handelssenter med forretninger på ett plan i størrelsesorden ca. 3 300 m2, 3 nye leilighetsbygg over 3-5 plan over handelssenteret / parkeringsanlegget i størrelsesorden ca. 6 400 m2 samt tilhørende parkeringsanlegg i to plan under handelssenteret / det ene leilighetsbygget i størrelsesorden ca. 4 100 m2. Boder for boligene er vist i det nederste parkeringsplanet. Boligene henvender seg mot et skjermet og privat felles uterom over handelssenteret på ca. 2,6 mål.

Generelt sett har dette uteoppholdsarealet svært gode sol- og lysforhold. Både felles uteareal og private uteplasser på taket av forretningene vil bli godt beskyttet mot både innsyn og støy fra biltrafikk, da arealet er hevet ca. 5,5 meter over gatenivå. I tillegg vil ny og eksisterende bebyggelse mot Moerveien og Brekkeveien fungere som effektiv skjerm mot veien, til tross for at det er beholdt et åpent drag mot Rådhuset. Mot syd / mot Skoleveien som er en blindgate og mot nord / mot fremtidig torgareal åpnes uteoppholdsarealet opp. Arealet kan nås både fra Brekkeveien og fra nord via utvendige trapper, men vil være skjermet fra offentligheten og forbeholdt boliger innen feltet