Bergsliens Gate 1

Adresse

Bergsliens Gate 1

Byggherre

Monolitten Eiendom AS

Areal

800m2

Byggeår

Mulighets studie

Beskrivelse av prosjektet

Mulighets studie med bruksendring fra 23 hybler til 13 loftsleiligheter i eldre bygår oppført på byantikvarens gule liste.

Tiltaket er prosjektert etter ny loftsveileder som åpner for større arker mot bakgård.
Nye arker og oppløft er prosjektert med en egen identitet som skaper kontrast til den eldre verneverdige murgården og gitt en moderne arkitektur som gjenspeiler dagens byggeskikk.

Tiltaket er gitt et volum og utforming som respekterer taklandskapet hvor plassering tilpasses eksisterende piper, brannvegger underliggende vindusfelt, inn og utrykk i fasader, eksisterende trappeløp og nye arealeffektive loftsleiligheter.

Dette er integrert så bygget får et helhetlig og samlet arkitektonisk uttrykk med nye arealeffektive leiligheter med en moderne arkitektur.
De fleste leilighetene er prosjektert med arker med store panoramavinduer mot bakgård og noen med takterrasser på toppen, leilighetene får dermed mye dagslys og godt med utsikt.
Fra takterrassene får beboerne sol igjennom hele dagen og 360 graders panoramautsikt i alle retninger ut over bylandskapet noe som gir en sjelden kvalitet for sentrale byleiligheter.

For å redusere kostnader er det prosjektert med 2 forskjellige modultyper.
Modul 1 består av 6 identiske arker med panoramavindu og takterrasse på toppen.
Modus 2 består av 4 identiske takoppløft med panoramavindu mot bakgård.
Arkene er prosjektert som moduler som kan produseres på fabrikk og heises på plass på stedet. Dette reduserer byggetiden og gir mindre støy og sjenanse for omkringliggende leiligheter i byggetiden. Nye bad er søkt etablert over underliggende eksisterende bad for enklere rørføring som gir reduserte bygekostnader.