Bodø Rådhus

Adresse

Rådhusgata

Byggherre

Åpne arkitektkonkurranse i Bodø Kommune.

Areal

11 000m2

Beskrivelse av prosjektet

Bodø Rådhus.
I forbindelse med nytt rådhus i Bodø Kommune ble det utlyst en åpen designkonkurranse.
Modus Arkitekter og Warious Architects konkurranseforslag.

Formål:
Gi innbyggerne i Bodø et åpent og publikumsvennlig rådhus med bedre tjenestetilbud og samtidig sikre en mer økonomisk drift av kommunens administrasjon. Dette gjennom en samlokalisering av kommunens administrasjon i et moderne, fleksibelt og energiøkonomisk rådhus med god tilgjengelighet.

Rådhuset er dimensjonert for 400 arbeidsplasser, og fungerer som en samlet enhet med nærhet mellom de enkelte avdelingene som arbeider sammen. Rådhuset vil være så fleksibelt at fremtidige endringer kan gjøres uten store kostnader. Brutto arealbehov er ca. 11 000m2. Parkering er løst i et eget parkeringsanlegg under Rådhusplassen og inngår ikke i konkurransen.