Borrebekken Boligsameie

Adresse

Statsråd Mathiesens Vei 2-4-6

Byggherre

Borrebekken Boligsameie

Areal

Fra 1000 til 5400m2 + kjeller

Byggeår

Under planlegging

Beskrivelse av prosjektet

Arkitekt: Mulighetsstudie med presentasjon av areal og volumstudie for boligsameie.


Tomt: = 9923,5 m2

Eksisterende situasjon:
72 Leiligheter fordelt på 3 blokker. 
6216m2 BRA + kjeller og P-garasje

Nybygg, tilbygg og påbygg:
3 alternative løsninger med tilbygg, nybygg og påbygg. 
Leilighets fordeling på 40- 70 og 90m2.

Foreslått areal utgjør fra 1,000m2 til 5,400m2 BRA + Kjeller og P- garasje (under terreng)

Planområde:
Eiendomen er uregulert og ligger i kommuneplanen i utviklingsområde i ytre by og fortetnings område rundt Vollebekk T-bane som kollektivknutepunkt.

Plan og byggningsetaten har i slutten av 2015 vedtat en veiledende plan for fortettning på Vollebekk. I planen legger PBE opp til 6etasjer og 150% utnyttelse av planområdet.
Dette ligger tilgrunn for arealene og volumene i mulighetsstudien.