Maurseth Fritidsboliger

Adresse

Maurseth, Vøringfoss

Byggherre

Maurseth Eiendom AS i samarbeid med Link Signatur as

Areal

Felt 1: 810m², Felt 2: 801m², Felt 3: 1 127m². Sum BRA = 2 738m²

Byggeår

Ferdigstilt 2008

Beskrivelse av prosjektet

I forbindelse med Maurseth skianlegg er det tilrettelagt for 100 fritidsboliger i rekke. Første byggetrinn på 35 fritidsboliger er ferdig bygget, som vist på illustrasjonene. Bygningene er produsert som moduler på fabrikk og satt sammen på byggeplass. Leilighetene varierer fra ett- plans løsninger til fritidsboliger over tre etasjer. Det er benyttet naturlige materialer tilpasset terrenget og tradisjonell byggeskikk.