Olav Aukrusts Vei 2 til 16

Adresse

Olav Aukrusts Vei 2 til 16

Byggherre

Sameie Kragskogen Terrasse

Areal

762m2

Byggeår

Mulighetsstudie

Beskrivelse av prosjektet

Olav Aukrusts Vei 2 til 16 
Tomten har et areal på 21153m2
Eksisterende byggningsmasse er på 17191m2
Iht. gjeldende regulering har tomten en U-grad på 0,81
Resterende areal er på 762m2 + underjordisk P- kjeller og boder.
I mulmigstes studien har vi foreslått en terrasseblokk med 10 nye leiligheter.
5 stk. 4/5-romsleiligheter på ca 75m2 som utgjør 50% av det nye arealet.
2 stk. 3-romsleiligheter på ca 50m2 som utgjør 20% av det nye arealet.
3 stk. 2-romsleiligheter på ca 35m2 som utgjør 30% av det nye arealet.
Vi har også foreslått en felles terrasse på toppen som kan gjøres tilgjengelig for øvrige beboere i sameiet.