Russeløkkveien 6

Adresse

Russeløkkveien 6

Byggherre

Nordea Norge Pensjonskasse i samarbeid med LINK Signatur AS

Byggeår

Ferdigstilt 2011

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet omfatter riving og utskifting av yttervegger mot gate og motbakgårdfra 1 til 9 etasje på verna kontorbygg.

Det er også medtatt nødvendige arbeider på tilstøtende dekker langs yttervegg og øvrige arbeider som er nødvendig for å oppnå et fullt ferdig produkt ute og inne

Hovedhensikten med arbeidene er å bedre lokalenes U-verdi ved å bedre isolasjonsevnen, vindtette fasaden og fjerne kuldebroer. I tillegg ønsker tiltakshaver en mer representativ fasade.

Materialbruk

Fasaden kles med emalierte glassplater og sink profiler.