Sinsenveien 31 og 33

Adresse

Sinsenveien 31 33

Byggherre

Sinsenveien 31 og Sinsenveien 33 AS

Areal

4060m2 hvorav 1 700m2 påbygg og 2 360m2 rehab. + P-kjeller for 31 biler

Beskrivelse av prosjektet

Mulighetsstudie for påbygg med ekstra inntrukket 3et. Ny 3et overskrider svakt regulert gesims og mønehøyde. Det gjennomføres skisseprosjekt og forhåndskonferranse med PBE for vurdering av dispensasjonsmuligheter.