Slynga 2. Rælingen kommune.

Adresse

Slynga 2. 2005 Rælingen

Byggherre

Teknobingo Eiendom AS

Areal

2 909m2 handel og kontorbygg.

Beskrivelse av prosjektet

Omprosjektering av eksisterende kontor og lagerbygg til næringsbygg for handel og kontor. Eksisterende Bra = 2 238m2 + nytt areal i form av tilbygg og påbygg på 671m2.
Etter ombygging gir det et samlet bra areal på 2 909 m2.

U1 et. Europris butikk,
1 et. KIWI og kontor,
2 et. Kontor og teknisk rom.

Hovedvolumet brytes opp med et nytt tilbygg hvor gavlfasadene får en solid innramming som markerer gavlfasadens lette uttrykk av glass og isolert vegg med platekledning. Mønet skråstilles på tilbygget og takflaten trappes ned mot øst. Nedtrappingen åpner for en takterrasse for pauser og rekreasjon på plan 2 som bidrar til å bryte opp volumet sammen med samlede parti av isolerte veggfelt kledd med fasadeplater som binder sammen vindusnisjen.

Midtre del av eksisterende bygg får et nytt tilbygg mot nord som bryter opp og jorder eksisterende hovedvolum, denne fasaden får en nisje av isolert vegg kledd med fasadeplater som sammen med vinduspartier gir fleksibilitet ved fremtidige behov.

På plan 1et oppå eksisterende varelevering etableres en ny varelevering for plan 1. Hovedinngangene er åpnet opp med store glasspartier som visuelt kobler sammen inne og utearealet. Leietakerne får dermed bedre eksponering fra utsiden samtidig som butikkens inneområder kan trekkes ut i utearealet for stands osv. Utformingen er gitt et arealeffektivt tidløst design som enkelt kan videreføres ved fremtidige utbygginger. 

Bygget underordner seg også den verneverdige bebyggelsen på Østre Strøm ved å ligge lavere i terrenget. Bygget er gitt et oppbrutt volum hvor det skråstilte mønet og ny takflate mot øst er senket til 15 grader. Tilbygget kles med brannimpregnert brent og brun trekledning og tretak som gjennspeiler eldre byggeskikk. Tilbygg mot vest med varelevering og tilbygg mot nord på plan U1 kles med cortenstål som har en rustet overflate som er behandlet for ikke å farge av. Den rustede overflaten er vedlikeholdsfri og hindrer mer rust samtidig som overflaten spiller videre på eksisterende brunrøde teglfasade.