Sørkedalsveien 10 Påbygg

Adresse

Sørkedalsveien 10

Byggherre

Bawid AS / B A Wahl Invest AS.

Areal

14 500 m2 tilbygg og påbygg. Samlet byggningsmasse utgjør 45 590 m2

Byggeår

Under prosjektering.

Beskrivelse av prosjektet

Sørkedalsveien 10 er på totalt 31 090 m2. + 2 etasjer med innendørs parkeringsanlegg.
Det er hovedsaklig kontorlokaler men også kjøpesenter i bygget med blant annet stor Meny butikk, apotek og vinmonopol. Eiendommen har sentral beliggenhet
på majorstuen.


Vi ser for oss en utvidelse i form av tilbygg og påbygg på 14 500 m2 til eksisterende bygg.
Samlet bygningsmasse utgjør da 45 590 m2 + P-kjellere.


Vest for tomten ligger Frognerelva hvor kommunen planlegger et grønt drag fra Frognerparken og opp til oslomarka. Dette vil være en vesentlig resurs for eiendommen hvor det vurderes en fleksibel detaljregulering for kontor eller bolig i ene lamellen. For boliger vil grøntdraget gi gode solfylte rekreasjonsområder i direkte tilknytning til boligene. Videre ville beboerne fått en skjermet passasje til Frognerparken og til Oslo marka.

I U1 og U2 ser vi for oss videreføring av sokkeletasjene fra naboeiendommene Sørkedalsveien 8 og 10 for utvidelse av eksisterende kjøpesenter. Kjøpesenteret kan etableres med utadrettede funksjoner som kafeer osv. Med tilknytning til Frognerelva og grønt draget. Etablering av utadrettede funksjoner mot vest vil aktivisere sentere i større deler av døgnet som igjen gir mersalg for senterets eksisterende og nye butikker og serveringssteder.

Siden tomten i kommuneplanen ligger i utviklingsområde i indre by og fortetnings område rundt Majorstuen T-bane som kollektivknutepunkt taler dette for en høy arealutnyttelse som beskrevet over.

Eiendommen grenser mot Majorstuen T-bane som i høyhusstrategien for Oslo beskrives med høyder på mellom 20 og 30 etasjer.


Dette taler for gode byggehøyder og vi har derfor lagt oss på samme høyde som naboeiendommen i Sørkedalsveien 8 som tilsvarer totalt 10 etasjer sett fra sørkedalsveien.
Hvor det bør kunne bygges på 5 etasjer oppå eksisterende bygg.