MODUS arkitekter AS

Modus arkitekter er et Oslo og Akershus basert arkitektkontor med bred erfaring fra byggebransjen i og rundt Oslo og Akershus.

Våre kunder består hovedsaklig av kommersielle eiendomsutviklere med fokus på god arkitektur og design samt, arealeffektive bygg som er salgbare og markedstilpasset. Dette skaper en merverdi for våre kunder og kan bestå av boligbygg, kontorbygg, næringsbygg eller ombygging av eksisterende bygningsmasse. Prosjektene kan variere i størrelse og være av vekslende kompleksitet enten det gjelder brukertilpasning eller videresalg.

Vi har også en stor del privatkunder som ønsker å realisere verdier fra diverse eiendommer ved økt arealutnyttelse og fortetning. Dette kan dreie seg om nybygg, påbygg, tilbygg eller renovering og ombygging av eksisterende bygnigsmasse til for eksempel flermannsboliger eller boliger med utleiedel.

Vi har også kunder som ønsker diskresjon, rundt sine mer gjennomdesigna boliger med høy arkitektonisk kvalitet, hvor bare de beste materialer og produkter er gode nok. Boligene er da gjennomarbeidet til minste detalj med tanke på detaljer, rom og planløsning. Bygget blir dermed spesialtilpasset familiens og brukernes behov noe som dermed kan gi kunde og brukere økt levestandard og bokvallitet.

Arkitektkontor i Oslo og Akershus:
Er du ute etter et arkitektkontor med base i Oslo og Akershus er Modus Arkitekter arkitektkontoret for deg. Vi jobber stort sett i Oslo og Akershus. Områder som foreksempel Asker og Bærum er vår målgruppe. Vår hovedkundegruppe er ofte kommersielle aktører og har høye krav til inntjening på sine prosjekter.

Modus arkitekter er din arkitekt og ansvarlig søker fra tidlig skisseprosjekt igjennom nabovarsling, rammesøknad, detaljprosjektering, prosjekteringsledelse, søknad om IG (igangsettingstillatelse) og oppfølging av byggesak frem til ferdigattest.